Java I - Osnove Jave

Tečaj predstavlja celovito praktično usposabljanje o programskem okolju in jeziku Java. Vsebina vključuje osnove programskega jezika Java kot so najpomembnejše knjižnice, paketi in vrste podatkov.

Vsebina

 • Uvod
  • Osnove Jave
  • Prerekviziti: JVM, SDK
  • Prednosti in slabosti
 • Uvod v objekte
  • Osnove objektno usmerjenega programiranja
  • Metode in konstruktorji, spremenljivke
  • Primitivni in kompleksni razredi oziroma podatkovni tipi
  • Osnove javanskega dedovanja razredov
  • Krmilni in vejitveni stavki
  • Krmiljenje napak (try/catch stavki)
 • Uvod v razvojno okolje Eclipse
 • Knjižnice in paketi
  • Standardne knjižnice
  • Pregled in uporaba najuporabnejših knjižnic
  • Uporaba in uvoz knjižnic
 • Delo s pomembnejšimi kompleksnimi podatkovnimi tipi
  • Nizi – String
  • Polja – Arrays
  • Zbirke – List, Set, Map

Ciljna skupina

 • R&D strokovnjaki
 • Sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali osnove objektnega programiranja
 • sposobni ustvariti in nastaviti Javanski projekt v okolju Eclipse
 • sposobni zasnovati srednje zahtevno programsko kodo z uporabo osnovnih knjižnic v Javi
 • sposobni izvoziti ter zagnati napisani program
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prijave niso možne
Trajanje:4 dni
Predavatelji:Klemen Peternel
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:1560+DDV
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.