Utrinki z WRC 2012 - Svetovne konference o radijskih komunikacijah

Zključki letošnje ITU-R Svetovne konference o radiokomunikacijah - gre za eno najpomembnejših svetovnih konferenc na področju radiokomunikacij, saj sklepne listine prinašajo pomembne spremembe, ki vplivajo tudi na razporeditev radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji.

Njene sklepne listine prinašajo  pomembne spremembe, ki vplivajo tudi na  razporeditev radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji. g. Marjan Trdin bo na predavanju predstavil zaključke letošnje konference World Radiocommunication Conference – WRC’12 ter poročilo Skupščine ITU-R Radio Assembly – RA’12.

Skupščina ITU-R (Radio Assembly – RA’12), ki je potekala v Ženevi od 16. – 20. januarja 2012, je pripravljalni dogodek, na katerem je bilo pregledano delo ITU-R v obdobju zadnjih 5 let in postavljene smernice za nadaljnje delo ITU-R, predvsem za delo študijskih skupin ITU-R SG.

Svetovna konferenca o radiokomunikacijah (World Radiocommunication Conference – WRC’12), Ženeva, 22. – 17. februar 2012, je tehnična svetovna konferenca za urejanje radiokomunikacijskega spektra. Sklepne listine uvajajo spremembe ITU Pravilnika o radiokomunikacijah (Radio Regulations), kar je tudi osnova za pripravo Uredbe Vlade RS o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji. Na osnovi Uredbe APEK izda Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc.

Marjan Trdin je vodja upravljanja radiokomunikacijskega spektra na področju radiokomunikacij  v Agenciji za pošto in elektronske komunikacije (APEK), kjer je odgovoren za pripravo aktov o razporeditvi frekvenčnih pasov  ter uporabo radijskih frekvenc v Republiki Sloveniji. Član delegacije za Svetovno radijsko konferenco (WRC) je od leta 1995.  Je tudi član delovnih skupin v organizacijah (EU, NATO, CEPT, ITU), ki so odgovorne za urejanje frekvenčnega spektra.

Težavnost:
Tip dogodka:
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.