IoT Fundamentals: Raspberry Pi in IoT

Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT) skozi uporabo Raspberry Pi in IoT oblačnih storitev. Tečaj se zaključi z izdelavo IoT izdelka in certifikacijo "Cisco IoT Fundamentals: Connecting things".

Vsebina

1. Uvod v RP, namestitev sistema, spoznavanje Linux in Python

2. Varnost in sistemske nastavitve

3. GPIO in senzorji

4. Postavitev strežnika

5. IoT platforme in APIji

6. Analitika in monitoring: InfluxDB/Grafana

7. OpenHub - pametni dom

8. Izpit in certifikacija

Cilji

  • znali uporabljati in zavarovati Raspberry Pi
  • spoznali različne oblačne IoT storitve
  • spoznati osnove TimeSeries database-ov - InfluxDB
  • spoznati osnove Grafane - orodja za prikazovanje grafov

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje IoT
  • vsi, ki želijo spoznati Raspberry Pi
  • vsi, ki so odprti za novosti

Priporočeno predznanje:

  • Udeležba na tečaju Osnove programiranja: Python oz. poznavanje programskega jezika Python (podatkovni tipi, operatorji, for, while, if stavki,  funkcije, errors, principi objektnega programiranja).
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Torek, 16. April 2019, 16:15
Trajanje:8 tednov
Predavatelji:Leon Štefanič Južnič, Gregor Balkovec
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Tečaj poteka v popoldanskem času med 16:15 in 20:15.

TOČNI TERMINI:
16.4.
23.4.
24.4. (sreda)
14.5.
15.5. (sreda)
21.5.
28.5.
4.6. (izpit)


PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

OPREMA
Cena tečaja vključuje uporabo opreme (vsak udeleženec dela na svoji opremi). Po koncu tečaja oprema ostane v lasti LTFE ICT academy.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.