IoT infrastrukture v oblaku - napredno

Napredna, izrazito praktično naravnana delavnica, kjer se boste v treh dneh spoznali s ključnimi tehnologijami, ki jih sodobna IoT rešitev zajema, s poudarkom na visoki razpoložljivosti in tehnologijah, ki omogočajo večje obremenitve.

Vsebina

 • Uvod v IoT on Scale
  • RPi3 uvodno spoznavanje, senzorska komunikacija
  • MQTT (protokol, client and broker)
  • Amazon Web Services
  • MQTT v oblaku, Messaging v oblaku - zakaj pravzaprav?
 • Kafka oz. RabbitMQ
  • Docker - uvodno spoznavanje, osnovna uporaba, uporaba pri nasih service-ih
 • MQTT-to-Kafka
  • Time series database - InfluxDB/Grafana setup
  • Service Kafka-to-InfluxDB oz. Elasticsearch (Web, Services, Storage, Time Series Databases ...)
  • Storage

Ciljna skupina

 • vsi, ki jih zanimajo trendi v IoT
 • vsi, ki so odprti za novosti
 • vsi, ki jih zanima postavitev sodobne IoT rešitve v oblaku s fokusom na distribuciji in visoki razpoložljivosti
 • posamezniki z osnovnim znanjem programiranja

Cilji

 • pridobiti celovit vpogled v primer sodobne postavitve compleksne rešitve v oblaku
 • spoznati dobre in slabe lastnosti programskih jezikov (Python, Elixir/Erlang in Golang)
 • spoznati osnovne pristope postavljanje resitve v oblaku
 • spoznati pasti, ki jih oblak prinasa
 • spoznati osnove messaginga in njegovo uporabo
 • spoznati osnove MQTT protokola, kot enega najbolj popularnih v IoT segmentu
 • spoznati osnove TimeSeries database-ov - InfluxDB
 • spoznati osnove Grafane - orodja za prikazovanje grafov
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Ponedeljek, 14. Januar 2019, 08:30
Konec:Sreda, 16. Januar 2019, 15:30
Trajanje:3 dni
Predavatelji:Tomaž Bračič
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.