Razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum

Na usposabljanju za razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum se udeleženci seznanijo s ključnimi vidiki delovanja, arhitekturo in elementi decentraliziranih aplikacij (DApp), to je z aplikacijami za blokovno verigo Ethereum v končnih napravah in uporabniških vmesnikih ter s pametnimi pogodbami (smart contract). Praktični del vključuje izdelavo enostavne pametne pogodbe za delo z žetoni (token) ter njeno umestitev in zagon v omrežju Ethereum in izdelavo enostavnega spletnega vmesnika ali nodejs aplikacije za dostop do funkcij pametne pogodbe ter blokovne verige Ethereum.

Vsebina

 • Decentralizirane aplikacije (DApps)
  • Tehnologije porazdeljenih glavnih knjig (DLT) in Ethereum
  • Elementi decentraliziranih aplikacij, on-chain logika ter spletne in IoT aplikacije za Ethereum
  • Življenjski cikel Ethereum transakcije
 • Zasnova, razvoj in postavitev pametne pogodbe (smart contract) s programskim jezikom Solidity v okolju Ethereum
  • Programski jezik Solidity: osnove in orodja
  • Žeton ERC20
 • Zasnova, razvoj in uporaba spletne ali IoT aplikacije za Ethereum
  • Knjižnica Web3.js, raba v spletnih aplikacijah in aplikacijah IoT

Ciljna skupina

 • Načrtovalci in razvijalci spletnih aplikacij
 • Razvijalci programske opreme


Priporočamo

 • Poznavanje osnovnih principov delovanja blokovnih verig.
 • (Vsaj) osnovno znanje programiranja v JavaScript in spletnega programiranja. Dobrodošlo tudi poznavanje NodeJS.

Cilji

 • poznati principe delovanja decentraliziranih aplikacij na protokolu Ethereum
 • poznati postopke, orodja in omejitve pri  razvoj v programskem jeziku Solidity
 • razumeti koncept žetonov, ki temeljijo na blokovni verigi Ethereum
 • zasnovati, izdelati in uporabiti enostavno pametno pogodbo v programskem jeziku Solidity
 • zasnovati in izdelati programsko kodo v jeziku JavaScript, za delo v spletnih ali NodeJS aplikacijah, ki uporabljajo blokovno verigo Ethereum
 • namestiti izdelane pametne pogodbe in spletne ali NodeJS aplikacije za uporabo v omrežju in preveriti njihovo delovanje v Ethereumu
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:2 dni
Predavatelji:Matevž Pustišek
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:1100+ddv
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.