Razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum

Na usposabljanju za razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum se udeleženci seznanijo s ključnimi vidiki delovanja, arhitekturo in elementi decentraliziranih aplikacij (DApp), to je z aplikacijami za blokovno verigo Ethereum v končnih napravah in uporabniških vmesnikih ter s pametnimi pogodbami (smart contract). Praktični del vključuje izdelavo enostavne pametne pogodbe za delo z žetoni (token) ter njeno umestitev in zagon v omrežju Ethereum in izdelavo enostavnega spletnega vmesnika ali nodejs aplikacije za dostop do funkcij pametne pogodbe ter blokovne verige Ethereum.

Vsebina

 • Decentralizirane aplikacije (DApps)
  • Tehnologije porazdeljenih glavnih knjig (DLT) in Ethereum
  • Elementi decentraliziranih aplikacij, on-chain logika ter spletne in IoT aplikacije za Ethereum
  • Življenjski cikel Ethereum transakcije
 • Zasnova, razvoj in postavitev pametne pogodbe (smart contract) s programskim jezikom Solidity v okolju Ethereum
  • Programski jezik Solidity: osnove in orodja
  • Žeton ERC20
 • Zasnova, razvoj in uporaba spletne ali IoT aplikacije za Ethereum
  • Knjižnica Web3.js, raba v spletnih aplikacijah in aplikacijah IoT

Ciljna skupina

 • Načrtovalci in razvijalci spletnih aplikacij
 • Razvijalci programske opreme


Priporočamo

 • Poznavanje osnovnih principov delovanja blokovnih verig.
 • (Vsaj) osnovno znanje programiranja v JavaScript in spletnega programiranja. Dobrodošlo tudi poznavanje NodeJS.

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali principe delovanja decentraliziranih aplikacij na protokolu Ethereum
 • poznali postopke, orodja in omejitve pri  razvoj v programskem jeziku Solidity
 • razumeli koncept žetonov, ki temeljijo na blokovni verigi Ethereum
 • znali zasnovati, izdelati in uporabiti enostavno pametno pogodbo v programskem jeziku Solidity
 • znali zasnovati in izdelati programsko kodo v jeziku JavaScript, za delo v spletnih ali NodeJS aplikacijah, ki uporabljajo blokovno verigo Ethereum
 • znali namestiti izdelane pametne pogodbe in spletne ali NodeJS aplikacije za uporabo v omrežju in preveriti njihovo delovanje v Ethereumu
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 18. April 2018, 08:30
Konec:Sreda, 18. April 2018, 15:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Matevž Pustišek
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:800+ddv
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Cena vključuje usposabljanje po programu, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Prijava na e-novice