Varnost v internetu stvari

Delavnica predstavi specifične izzive, ki jih z vidika informacijske in komunikacijske varnosti predstavljajo sistemi interneta stvari (IoT).

Vsebina

 • Osnove komunikacijske in informacijske varnosti
 • Primeri IoT varnostnih tveganj v različnih domenah uporabe
 • Analiza varnostnih tveganj z vidika arhitekture IoT
 • Varnost naprav IoT
 • Komunikacijska varnost v IoT
 • Varnost storitev in aplikacij IoT
 • Iniciative in standardizacija na področju varnosti v IoT
 • Vloga bločnih verig (angl. Blockchain) za zagotavljanje zaupanja v IoT

Ciljna skupina

 • Razvijalci programske opreme
 • Zaposleni na področju WEB in informatike
 • Zaposleni na področju konvergenčnih storitev
 • Zaposleni na področju zagotavljanja storitev
 • Zaposleni na področju skrbi za uporabnike
 • Zaposleni na področju produktnega vodenja

Cilji

Cilj je predstaviti specifične izzive, ki jih z vidika informacijske in komunikacijske varnosti predstavljajo sistemi interneta stvari (IoT). To vključuje izzive, vezane na same naprave IoT, na njihove komunikacijske zmogljivosti ter na pripadajoče podporne programske rešitve v oblaku. Nova varnostna tveganja v IoT bodo predstavljena tudi z vidika različnih možnih domen uporabe rešitev IoT.

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Ponedeljek, 01. Oktober 2018, 08:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Matevž Pustišek, Luka Mali
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
PRIMERI ODPOVEDI
Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev.
Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO
Po prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede usposabljanja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.