Varnost v internetu stvari

Delavnica predstavi specifične izzive, ki jih z vidika informacijske in komunikacijske varnosti predstavljajo sistemi interneta stvari (IoT).

Vsebina

 • Osnove komunikacijske in informacijske varnosti
 • Primeri IoT varnostnih tveganj v različnih domenah uporabe
 • Analiza varnostnih tveganj z vidika arhitekture IoT
 • Varnost naprav IoT
 • Komunikacijska varnost v IoT
 • Varnost storitev in aplikacij IoT
 • Iniciative in standardizacija na področju varnosti v IoT
 • Vloga bločnih verig (angl. Blockchain) za zagotavljanje zaupanja v IoT

Ciljna skupina

 • Razvijalci programske opreme
 • Zaposleni na področju WEB in informatike
 • Zaposleni na področju konvergenčnih storitev
 • Zaposleni na področju zagotavljanja storitev
 • Zaposleni na področju skrbi za uporabnike
 • Zaposleni na področju produktnega vodenja

Cilji

Cilj je predstaviti specifične izzive, ki jih z vidika informacijske in komunikacijske varnosti predstavljajo sistemi interneta stvari (IoT). To vključuje izzive, vezane na same naprave IoT, na njihove komunikacijske zmogljivosti ter na pripadajoče podporne programske rešitve v oblaku. Nova varnostna tveganja v IoT bodo predstavljena tudi z vidika različnih možnih domen uporabe rešitev IoT.

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Ponedeljek, 01. Oktober 2018, 08:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Matevž Pustišek, Luka Mali
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
PRIMERI ODPOVEDI
Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev.
Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO
Po prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede usposabljanja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja.

Prijava na e-novice