Digitalizacija: Open innovation & Design thinking

Vsebina predstavi pristop ustvarjalnega razmišljanja in odprtega inoviranja in vključuje praktične delavnice na realnih izzivih.

Vsebina

 • Poslovni model inoviranja, primeri dobre prakse
 • Izzivi, primerni za reševanje s pristopom ustvarjalnega razmišljanja
 • Orodja za vizualizacijo
 • Inoviranje
 • Orodje za pripovedovanje, Kaj navdušuje in kaj deluje?
 • Strateške priložnosti
 • Prednosti odprtega inoviranja
 • Zakaj in kako se velika podjetja dopolnjujejo pri odprtem inoviranju
 • Priprava podjetja za odprto inoviranje, priprava ljudi za odprto inoviranje
 • Zagon odprtega inoviranja, kaj gre lahko narobe?
 • Tržnica inovacij, IPR pri odprtem inoviranju

Ciljna skupina

 • zaposleni na področju produktnega vodenja
 • zaposleni na področju projektnega vodenja
 • zaposleni na področju raziskave in razvoj
 • zaposleni na področju marketinga
 • zaposleni na področju skrbi za uporabnike
 • zaposleni na področju prodaje

Cilji

 • spoznati pristop in prednosti odprtega inoviranja
 • naučiti se uporabljati odprto inoviranje v svoji organizaciji
 • spoznati ustvarjalno razmišljanje, kot učinkovit pristop k reševanju problemov
 • spoznati model in orodja za uporabo pristopa ustvarjalnega razmišljanja pri reševanju problemov
 • znati naučiti se uporabljati ustvarjalno razmišljanje pri reševanje problemov v svoji organizaciji

 

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 26. September 2018, 08:30
Konec:Četrtek, 27. September 2018, 15:30
Trajanje:2 dni
Predavatelji:Emilija Stojmenova Duh
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:560+ddv
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
PRIMERI ODPOVEDI
Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev.
Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO
Po prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede usposabljanja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja.

Prijava na e-novice