CCNA 2 - Osnove usmerjanja in preklapljanja

Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje usmerjevalnikov in stikal v majhnih omrežjih. Udeleženci se naučijo nastaviti usmerjevalnike in stikala, ki omogoča osnovno funkcionalnost ter odpravljanja napak v zvezi z RIPv1, RIPv2, single-area in multi-area OSPF, virtual LAN, inter-VLAN routing v IPv4 in IPv6 omrežjih.

Vsebina:

 • Osnove domačih LAN omrežji
 • Spoznavanje lastnosti omrežnih stikal in njihovega upravljanja
 • Virtualna delitev LAN omrežij – VLAN
 • Osnove paketnega usmerjanja in usmerjevalnih operacij
 • Principi komunikacije in usmerjanje med različnimi VLAN segmenti
 • Funkcionalnost stikal na tretjem sloju
 • Napredne nastavitve usmerjevalnih protokolov, privzete in statične poti
 • Delovanje dinamičnega usmerjanja in dinamičnih usmerjevalnih protokolov (RIP, OSPF)
 • Nastavljanje kontrolnih list (ACL) za dostop ter njihova uporaba
 • Osnove protokola DHCP verzij 4 in 6
 • Principi translacije omrežnih naslovov NAT

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • znali izračunati in implementirati naslovni prostor za brezrazredno IP omrežje
 • znali samostojno nastaviti vmesnike na usmerjevalniku
 • znali skonfigurirati statično usmerjanjein privzete poti
 • pridobili osnovna znanja o usmerjevalnih protokolih v omrežju IP: RIPv1, RIPv2 in OSPF
 • razumeli delovanje naprednih tehnologij v LAN segmentih
 • znali nastaviti in odpraviti napake pri VLANs in inter-VLAN usmerjanju
 • razumeli delovanje DHCP in NAT protokola v omrežjih
 • znali nastaviti, testirati in vzdrževati omejevanje dostopa z ACL

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • Vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Četrtek, 10. Maj 2018, 16:15
Trajanje:7-10 tednov
Predavatelji:Ivanka Brajović, Jaka Cijan, Dušan Kozic, Jan Turk, Žan Črnivec, Aljaž Martinčič
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Tečaj vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, dostop do multimedijskega gradiva ter simulatorja omrežij.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

Prijava na e-novice