CCNA 2 - Osnove usmerjanja in preklapljanja

Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje usmerjevalnikov in stikal v majhnih omrežjih. Udeleženci se naučijo nastaviti usmerjevalnike in stikala, ki omogoča osnovno funkcionalnost ter odpravljanja napak v zvezi z RIPv1, RIPv2, single-area in multi-area OSPF, virtual LAN, inter-VLAN routing v IPv4 in IPv6 omrežjih.

Vsebina:

 • Osnove domačih LAN omrežji
 • Spoznavanje lastnosti omrežnih stikal in njihovega upravljanja
 • Virtualna delitev LAN omrežij – VLAN
 • Osnove paketnega usmerjanja in usmerjevalnih operacij
 • Principi komunikacije in usmerjanje med različnimi VLAN segmenti
 • Funkcionalnost stikal na tretjem sloju
 • Napredne nastavitve usmerjevalnih protokolov, privzete in statične poti
 • Delovanje dinamičnega usmerjanja in dinamičnih usmerjevalnih protokolov (RIP, OSPF)
 • Nastavljanje kontrolnih list (ACL) za dostop ter njihova uporaba
 • Osnove protokola DHCP verzij 4 in 6
 • Principi translacije omrežnih naslovov NAT

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • znali izračunati in implementirati naslovni prostor za brezrazredno IP omrežje
 • znali samostojno nastaviti vmesnike na usmerjevalniku
 • znali skonfigurirati statično usmerjanjein privzete poti
 • pridobili osnovna znanja o usmerjevalnih protokolih v omrežju IP: RIPv1, RIPv2 in OSPF
 • razumeli delovanje naprednih tehnologij v LAN segmentih
 • znali nastaviti in odpraviti napake pri VLANs in inter-VLAN usmerjanju
 • razumeli delovanje DHCP in NAT protokola v omrežjih
 • znali nastaviti, testirati in vzdrževati omejevanje dostopa z ACL

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • Vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Četrtek, 18. April 2019, 16:15
Trajanje:10 tednov
Predavatelji:Ivanka Brajović, Jaka Cijan, Dušan Kozic, Jan Turk, Žan Črnivec, Aljaž Martinčič
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
TOČNI TERMINI:
18.4.
25.4.
9.5.
16.5.
23.5.
28.5. (torek)
30.5.
6.6.
13.6.
20.6. (Izpit)

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.