CCNP 2 – Switch

Celovita obravnava implementacije razširljivih, večslojnih omrežij s stikali. Poudarek je na praktičnem delu in pridobivanju izkušenj z nastavljanjem in upravljanjem stikal.

Vsebina

 • Arhitektura sodobnega lokalnega omrežja
 • Implementacija VLAN v lokalna omrežja
 • Implementacija usmerjanja med VLAN-i
 • Implementacija Spanning Tree protokola
 • Implementacija visoke razpoložljivosti in redundance
 • Zaščita infrastrukture
 • Priprava infrastrukture za napredne storitve
 • Praktične vaje iz vseh obravnavnih področij in reševanje študijskih primerov

Po usposabljanju boste:

 • sposobni izkazati profesionalno znanje in spretnosti za implementacijo razširljivih večslojnih omrežij s stikali
 • znali implementirati VLAN v lokalna omrežja
 • znali implementirati protokol Spanning Tree v omrežju
 • znali nastaviti in optimizirati delovanje stikal ter zagotoviti redundanco
 • sposobni celovito zaščititi lokalna omrežja
 • sposobni načrtovati vpeljavo naprednih storitev v omrežno infrastrukturo

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci
 • Vsi ki razvijajo kariero na področju IKT
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Ponedeljek, 21. Januar 2019, 16:15
Trajanje:11-15 tednov
Predavatelji:Tine Stegel, Uroš Bajželj, Maks Šuštar
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Spaces to be booked:
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Tečaj vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, gradivo.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.