Jezik filmske produkcije

Kreativno naravnan tečaj Jezik filmske produkcije tečajniku ponudi orodja za izražanje v videu oz. filmu. V uvodnem delu razkrije lastnosti dojemanja videnega s psihološkega stališča. Tečajnik dobi pregled nad možnostjo izražanja, preko tehničnih značilnosti pa tudi orodje, da to možnost izražanja tudi udejanji.

Vsebina

 • Percepcija slike in relativnost
 • Kader, plan, rekurz
 • Osnovni elementi montaže
 • Phi-efekt, organizacija prostora, smer pogleda
 • Montažni prostor in čas
 • Oddaljenost, os dogajanja, pozicije kamere, tretjine
 • Ustvarjanje prostora, kombiniranje pozicij, kontra posnetek, medkader, insert
 • Kontinuiteta in rez, premikanje kamere
 • Dolžina kadra, dogodek, čas v prostoru
 • Linerana in nelinerana montaža
 • Scena in sekvenca
 • Ritem in tempo
 • Zvočna podlaga, efekti in obdelava
 • Praktični zgledi

Ciljna skupina

Zaposleni, ki se ukvarjajo s področjem produkcije in kreiranjem novih vsebin.

Cilji

Seznanitev z osnovnimi značilnostmi video produkcije, spretnostmi snemanja in montaže, osnovnimi kompozicijami ter montažo v praksi iz ustvarjalnega vidika.

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Trajanje:2 dni
Predavatelji:Klemen Pečnik, Mišo Lubarda
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.