Testiranje in verifikacija omrežne infrastrukture IP

Tečaj omogoča pridobivanje strokovnega znanja in praktičnih izkušenj s področja testiranja IP omrežne infrastrukture, meritev in postopkov preverjanja. Teoretično znanje je nadgrajeno s praktičnim delom na profesionalni merilni opremi in preizkusi delovanja usmerjevalnikov in stikal.

Vsebina

 • Uvod v testiranja
 • Standardizacija, testne metodologije
 • Priprava testnih scenarijev
 • Testiranje zmogljivosti: L2 - L3 (pretok, zakasnitve, variacija zakasnitev, izgube paketov)
 • Testiranje zmogljivosti: L4 - L7 (emulacija odjemalec/strežnik DHCP, IGMP, HTTP itd.)
 • Testiranje skladnosti IP omrežne infrastrukture
 • Funkcionalno testiranje IP omrežne infrastrukture
 • Testiranje interoperabilnosti IP omrežne infrastrukture
 • Uporaba odprtokodnih merilnih in testnih orodij
 • Uporaba profesionalnih merilnih in testnih orodij
 • Uporaba integriranih omrežnih rešitev (Cisco IP SLA)
 • Analiza rezultatov testov skladnosti
 • Analiza rezultatov testov zmogljivosti
 • Praktična izvedba testa zmogljivosti usmerjevalnika/stikala s profesionalno merilno opremo

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali osnovne koncepte testiranja, merjenja in verifikacije IP omrežne infrastrukture
 • znali testirati zmogljivost, skladnost in interoperabilnost omrežne opreme
 • znali uporabljati odprtokodna in profesionalna testna orodja
 • znali analizirati rezultate testov
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Andrej Kos, Janez Sterle, Luka Koršič
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.