Upravljanje telekomunikacijskih sistemov

Področje upravljanja telekomunikacijskih sistemov obsega kompleksen splet upravljanja s procesi, viri, strankami, storitvami in kakovostjo. Upravljanje telekomunikacij v svojem namenu tako daleč presega zgolj upravljanje z omrežnimi napravami. Tečaj ponuja širši pregled konceptov, standardov in tehnologij za celovito upravljanje telekomunikacijskih sistemov in je namenjen spoznavanju ciljev in dobrih praks v realizaciji te-teh. Predstavljeni so vidiki upravljanja storitev, virov in uporabnikov s stališča organizacije, procesov in tehnologij.

Vsebina

 • Pomen upravljanja telekomunikacijskih sistemov
 • Evolucija pristopov in tehnologij
 • Koncepti in standardizacija
 • Celovit pristop k uvajanju vodenja in upravljanja po modelu TM Forum
  • NGOSS
  • eTOM – procesni model
  • TAM – aplikacijski model
  • SID – informacijski model
 • Aplikacije na izbranih področjih OSS/BSS
  • Upravljanje virov
  • Upravljanje storitev
  • Upravljanje odnosov s strankami
  • Zaračunavanje in upravljanje prihodkov
  • Ohranjanje prihodkov in upravljanje zlorab
  • Sistemi za analitiko in podporo poslovnemu odločanju
 • Tehnologije, protokoli in vmesniki za upravljanje v sodobnih omrežjih
  • Protokoli za nadzor in konfiguracijo
  • Tehnologije AAA
  • Integracijski protokoli
 • Dodatne tehnike omrežnega upravljanja
  • Osnove postopkov DPI
  • DPI za upravljanje internetnega prometa
  • DPI za upravljanje širokopasovnosti
  • Tehnike QoE/QoS za upravljanje
  • Self-managed networks
 • Primeri uporabe tehnologij in protokolov

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • sposobni opredeliti cilje in koristi celovitega upravljanja telekomunikacijskih sistemov
 • poznali osnovne koncepte in glavno standardizacijo na tem področju
 • imeli osnovno razumevanje TM Forum NGOSS modelov eTOM, TAM in SID
 • znali opisati pomen in funkcionalnost izbranih aplikacij OSS/BSS
 • znali opredeliti funkcijo in osnovne karakteristike standardnih tehnologij, protokolov in vmesnikov za upravljanje v omrežjih
 • razumeli postopke in tehnologije upravljanja internetnega prometa in zagotavljanja kakovosti storitev
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Janez Bešter, Mojca Volk, Roman Kotnik, Rok Žurbi
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.