Usmerjanje v omrežjih IP I

Tečaj na pregleden način obravnava področje usmerjanja v omrežjih IP, osnove paketne komutacije, naslavljanje, najpomembnejše usmerjevalne protokole in algoritme ter njihovo uporabo.

Vsebina

 • Uvod v IP
 • Osnove usmerjanja
 • Delovanje usmerjevalnega sistema: usmerjevalni in posredovalni proces
 • Usmerjevalna tabela, usmerjevalni algoritmi, metrika
 • Statično usmerjanje, privzeta pot
 • Dinamično usmerjanje
 • Osnove dinamičnih usmerjevalnih protokolov (RIP, OSPF, IS-IS, BGP)
 • Primerjava usmerjevalnih protokolov in njihova uporaba
 • Zgradba usmerjevalnika
 • Nastavitev parametrov RIP in OSPF na usmerjevalniku

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • imeli osnovno znanje o paketni komutaciji in usmerjanju v omrežjih IP
 • poznali delovanje usmerjevalnega sistema in usmerjevalne tabele
 • razumeli značilnosti in delovanje statičnega in dinamičnega usmerjanja
 • imeli osnovno znanje o delovanju usmerjevalnih protokolov
 • znali nastaviti usmerjanje na omrežni opremi
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Andrej Kos, Janez Sterle, Luka Koršič, Uroš Bajželj
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.