Načrtovanje sistemov

Tečaj je namenjen spoznavanju osnov načrtovanja prometa in telekomunikacijskih omrežij s poudarkom na specifiki internetnih tehnologij s ciljem optimizacije potrebnih virov glede na prometne zahteve in investicijske omejitve. Tečaj vključuje modeliranje in karakteristike telekomunikacijskega prometa, prometno načrtovanje v omrežjih ter topološke in storitvene modele. Teoretični okviri so predstavljeni na praktičnem primeru načrtovanja dostopovnih omrežij xDSL.

Vsebina

 • Prometno načrtovanje
 • Preprosti modeli prometa, uporaba
 • Značilnosti telekomunikacijskega prometa
 • Modeliranje vodovno komutiranih zvez (Erlang B, Erlang C)
 • Modeliranje v paketnih omrežjih (M/M/1)
 • Značilnosti internetnega prometa
 • Omrežno načrtovanje
 • Prometna analiza, prometna matrika
 • Agregacijski modeli
 • Topologije dostopovnih omrežij
 • Storitveni modeli (PPPoE, DHCP, RADIUS)
 • Ločevanje prometnih tokov, sledljivost uporabnikov
 • Načrtovanje dostopovnega omrežja xDSL

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • obširno znanje o konceptih in načelih načrtovanja prometa in omrežij
 • poznali napredne principe modeliranja in karakteristike telekomunkacijskega prometa
 • imeli profesionalno znanje o prometnem načrtovanju v omrežjih
 • poznali napredne topološke in storitvene modele
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Trajanje:2 dni
Predavatelji:Iztok Humar, Janez Sterle
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.