Dogodek
10/23/2018 12:51

IoT Fundamentals: Povezovanje stvari
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT). Udeleženci se spoznajo z mikrokrmilnikom Arduino, povezovanjem senzorjev, brezžičnimi tehnologijami in komunikacijskimi vodili. V nadaljevanju spoznajo platformo Raspberry Pi, operacijski sistem Raspbian, programski jezik Python, delovanje spletnih strežnikov in IoT oblačne storitve. Tečaj se zaključi z izdelavo lastnega izdelka in certifikacijo Cisco IoT Fundamentals: Connecting Things.
Številka:6/17
Status:Že prijavljeni
Začetek:10/23/2018 04:15
Predavatelji:Leon Štefanič Južnič in mentorji MakerLab Ljubljana
Trajanje:15 tednov
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:14
Prijave:3
Mest za prijavo:11

Vsebina

1. Uvod v IoT in Arduino: osnovno spoznavanje

2. Arduino: Upravljanje zunanjih naprav

3. Arduino: Senzorska komunikacija

4. Arduino: Arduino: Napredna poglavja

5. Arduino: Povezava z internetom in oblačne storitve

6. Arduino: Brezžične komunikacije

7. Raspberry Pi: Uvodno spoznavanje

8. Raspberry Pi: Postavitev spletnega strežnika

9. Raspberry Pi: Shranjevanje in prikaz podatkov

10. Uporaba Cisco Packet Tracer v IoT

11. Varnost v IoT: 1.del

12. Varnost v IoT: 1.del

13. MakerLab: Osnove 3D dizajna in izdelava električnega vezja

14. Izdelava lastne IoT rešitve

15. Certifikacija in predstavitev izdelkov

Cilji

Po usposabljanju boste:

  • znali samostojno izdelati IoT rešitev na mikrokrmilniku Arduino
  • znali uporabljati in zavarovati Raspberry Pi
  • spoznali različne oblačne IoT storitve
  • poznali osnove varnosti v IoT
  • poznali tehnike hitrega prototipiranja
  • imeli izkušnjo izdelave prototipa lastne rešitve iz področja interneta stvari

 

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje IoT
  • vsi, ki želijo razviti kariero na področju IoT