Dogodek
10/23/2018 11:46

LTE– Evolucija radijskega sistema
Delavnica je na srednjem nivoju zahtevnosti, primerna za tehnike in odločevalce.
Številka:8/12
Status:Prosta mesta
Začetek:10/25/2018 08:30
Konec:10/25/2018 03:30
Predavatelji:Luka Mali
Trajanje:1 dan
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 Ljubljana
Max udeležencev.:18
Prijave:0
Mest za prijavo:18
Cena:€ 470+ddv

Gre za nadaljevalni nivo usposabljanja o evoluciji radijskega sistema LTE. Predstavljeni bodo radijske značilnosti novega omrežja, mehanizmi za sodostop do medija, modulacije, sočasnost TDD in FDD ter soobstoj tehnologij. Predstavljen bo koncept več antenskih sistemov MIMO in povečanje prepustnosti radijskega omrežja na ta način. Kot ključni element omrežja LTE je t.i. SON, ki pri pomore predvsem pri optimalnem radijskem planiranju in vzdrževanju kompleksnega omrežja makro, piko in femto baznih postaj LTE.

Vsebina

 • Osnove radijskega omrežja in mobilnih komunikacij
 • Radijske značilnosti v LTE
 • Modulacije, sočasnost in soobstoj v LTE
 • Sodostop v DL in UL
 • Antenski sistem in MIMO
 • Razporejanje uporabnikov v dostopu LTE
 • Razpoložljivi frekvenčni pasovi v LTE
 • Osnove SON
 • Radijsko planiranje sodobnih mobilnih omrežij
 • Zahteve za SON
 • Arhitektura omrežij SON
 • Napredne funkcionalnosti omrežij SON

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • načrtovalci omrežij ter integratorji
 • omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali ključne zahteve in probleme pri mobilnih radijskih komunikacijah
 • poznali osnove modulacijskih shem in sodostop v sistemih LTE
 • poznali osnovne principe antenskih sistemov MIMO
 • poznali problematiko načrtovanja celičnih radijskih omrežij
 • poznali prednosti in delovanje omrežij SON