Dogodek
10/23/2018 12:52

IoT Fundamentals: Big Data in analitika podatkov
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri obdelavi velikih količin podatkov. Udeleženci se na začetku spoznajo s programskim jezikom Python in njegovimi knjižnicami za obdelavo podatkov. Poudarek je na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov, podrobneje pa si bomo ogledali še okolje Hadoop in Spark. Tečaj se zaključi s certifikacijo Cisco IoT Fundamentals: Big Data & Analytics.
Številka:2018/100
Status:Že prijavljeni
Začetek:10/25/2018 05:00
Predavatelji:Leon Štefanič Južnič
Trajanje:15 tednov
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:12
Prijave:1
Mest za prijavo:11

Vsebina

 1. Uvod v Big Data in Python
 2. Python – napredna poglavja
 3. Python – NumPy in pandas
 4. Shranjevanje podatkov in podatkovne baze
 5. Prikazovanje in vizualizacija podatkov
 6. Priprava podatkov
 7. Obdelava podatkov 1.del
 8. Obdelava podatkov 2.del
 9. Obdelava podatkov 3.del
 10. Hadoop 1.del
 11. Hadoop 2.del
 12. Spark 1.del
 13. Spark 2.del
 14. Spark 3.del
 15. Certifikacija

Cilji

 • Naučiti se uporabiti programski jezik Python pri obdelavi in prikazovanju podatkov
 • Spoznati korake podatkovne analize na praktičnih primerih z uporabo različnih Python knjižnic (pandas, NumPy, matplotlib…)
 • Spoznati osnove storitev Hadoop in Spark in pridobiti temeljno znanje za samostojno uporabo in nadaljevanje učenja

Ciljna skupina

 • vsi, ki jih zanima področje obdelave podatkov in Big Data
 • vsi, ki želijo razviti kariero na področju obdelave podatkov

Priporočeno predznanje

Osnovno poznavanje programskega jezika Python (poznavanje okolja, podatkovni tipi, if, for, while stavek, funkcije, list, dictionary …).