Dogodek
02/20/2019 04:23

IoT Fundamentals: Analitika podatkov v Python-u
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri obdelavi podatkov v Python-u. Udeleženci se na začetku spoznajo s programskim jezikom Python in njegovimi knjižnicami za obdelavo podatkov. Poudarek je na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov.
Številka:2018/100
Status:Prosta mesta
Začetek:04/15/2019 04:15
Predavatelji:Leon Štefanič Južnič, Gašper Kirbiš
Trajanje:9 tednov
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:15
Prijave:0
Mest za prijavo:15

Vsebina

 1. Uvod v analitiko podatkov in Python
 2. Uvod v NumPy
 3. Uvod v Pandas
 4. Shranjevanje podatkov
 5. Web scraping - pridobivanje podatkov s spleta
 6. Prikazovanje podatkov - Matplotlib
 7. Obdelava podatkov 1.del
 8. Obdelava podatkov 2.del
 9. Izpit

Cilji

 • uporabiti programski jezik Python pri obdelavi in prikazovanju podatkov
 • Spoznati korake podatkovne analize na praktičnih primerih z uporabo različnih Python knjižnic (pandas, NumPy, matplotlib…)

Ciljna skupina

 • vsi, ki jih zanima področje obdelave podatkov in Big Data
 • vsi, ki želijo razviti kariero na področju obdelave podatkov

Priporočeno predznanje

Udeležba na tečaju Osnove programiranja: Python oz. poznavanje programskega jezika Python (podatkovni tipi, operatorji, for, while, if stavki, funkcije, errors, principi objektnega programiranja).