Dogodek
09/19/2018 09:20

HTML5
Usposabljanje podaja osnovna znanja o HTML5 in njegovi uporabi pri zasnovi sodobnih spletnih aplikacij.
Številka:210/11
Status:Prosta mesta
Začetek:09/25/2018 08:30
Predavatelji:Urban Sedlar, Jure Trilar
Trajanje:1 dan
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:18
Prijave:0
Mest za prijavo:18
Cena:€ 430+ddv

Meja med odjemalskimi spletnimi aplikacijami in namiznimi aplikacijami se vse bolj briše. Sodobne spletne aplikacije na osnovi HTML5 podpirajo drag&drop datotek neposredno v brskalnik, držijo vzpostavljeno povezavo s strežnikom preko mehanizma Websocket, ki omogoča komunikacijo v skoraj realnem času, ter so tesno integrirane z zmogljivostmi naprave (poizvedba o lokaciji preko GPS, informacija o orientaciji mobilne naprave, ipd.). Spletni brskalnik s podporo standardu WebGL postaja okolje za bogate 3-D aplikacije in igre, ter s tem ustvarja platformo, ki je zares neodvisna od strojne opreme in tipa terminalne naprave. HTML5 ima že danes široko podporo v namiznih spletnih brskalnikih, velik del njegovih funkcionalnosti pa podpirajo tudi praktično vse mobilne naprave (Android, iPhone, iPad). S tem HTML5 presega okvire posameznega izoliranega razvojnega okolja in predstavlja platformo za bogate interaktivne aplikacije, ki lahko delujejo povsem avtonomno in kjerkoli.

Vsebina

 • Anatomija spletne aplikacije in spletne zahteve
 • Osnove in zgodovina HTML/HTML5
 • Grafika in multimedija: Avdio/Video, Canvas, WebGL
 • Dostop do strojne opreme in datotečnega sistema: Geolokacija, orientacija, zvočni vnos, pisanje datotek,Drag/drop
 • Realtime komunikacija: Websockets, Webworkers, Notifikacije
 • Offline HTML5 aplikacije: lokalno shranjevanje podatkov
 • CSS3: Spletni fonti, gradienti, transformacije, animacije

Ciljna skupina

 • Načrtovalci storitev
 • R&D specialisti
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • seznanjeni z najnovejšimi smernicami razvoja odjemalskih spletnih aplikacij ter mehanizmi in funkcionalnostmi, ki jih prinaša HTML5
 • imeli osnovna znanja za razvoj bogatih odjemalskih HTML5 aplikacij