Dogodek
03/21/2018 12:50

IoT Fundamentals: Connecting Things
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT). Udeleženci se spoznajo z mikrokrmilnikom Arduino, ožičenjem senzorjev in komunikacijskimi vodili ter programiranjem aplikacijskih vmesnikov. V nadaljevanju spoznajo platformo Raspberry Pi, operacijski sistem Raspbian, programski jezik Python, 3D tiskanje, delovanje spletnih strežnikov in Cisco Packet Tracer. Tečaj se zaključi z izdelavo lastnega izdelka in certifikacijo Cisco IoT Fundamentals: Connecting Things.
Številka:6/17
Status:Prosta mesta
Predavatelji:Leon Štefanič Južnič in mentorji MakerLab Ljubljana
Trajanje:15 tednov
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:14
Prijave:0
Mest za prijavo:14

Vsebina

1. Uvod v IoT in Arduino: osnovno spoznavanje

2. Arduino: Upravljanje zunanjih naprav

3. Arduino: Senzorska komunikacija

4. Arduino: Povezava z internetom (IoT platforme)

5. Arduino: Brezžične komunikacije

6. Osnove načrtovanja elektronskih vezij (CAD), in cinjenja komponent

7. Raspberry Pi: Uvodno spoznavanje

8. Raspberry Pi: Postavitev spletnega strežnika

9. Raspberry Pi: Povezava z Arduinom in obdelava podatkov

10. Uporaba Cisco Packet Tracer v IoT

11. Varnost v IoT

12. Postopek izdelave IoT rešitve

13. Osnove 3D dizajna in tiska

14. Izdelava lastnega IoT izdelka

15. Zaključek tečaja in certifikacija

Cilji

Po usposabljanju boste:

  • znali delati z Arduino in RaspberryPi
  • poznali osnove načrtovanja elektronskih vezij
  • znali uporabljati 3D tiskalnik
  • poznali tehnike hitrega prototipiranja
  • znali preveriti/testirati svoje ideje v simulatorju Packet tracer
  • imeli izkušnjo izdelave prototipa lastne rešitve iz področja interneta stvari

 

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje IoT
  • vsi, ki želijo razviti kariero na področju IoT