Dogodek
08/17/2018 09:27

Varnost v omrežjih IP
Ustrezni varnostni mehanizmi in politike so predpogoj za povezovanje informacijskih sistemov preko zasebnih ali javnih IP omrežij, izvedbo poslovnih transakcij v internetnih omrežjih ter ohranjanje integritete in zasebnosti pri uporabi storitev. V okviru tečaja boste podrobneje spoznali najpogostejše postopke in mehanizme kriptiranja podatkov, obravnavani bodo mehanizmi in postopki za uveljavitev varnosti komunikacijskih storitev, naprav ter sistemov. Praktični del tečaja obsega primer uporabe in demonstracijo delovanja protokola IPSec ter koncepta PKI.
Številka:210/26
Status:Prosta mesta
Začetek:09/18/2018 08:30
Predavatelji:Jaka Cijan, Dušan Mulac, Luka Mali, Luka Koršič
Trajanje:2 dni
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:12
Prijave:0
Mest za prijavo:12
Cena:€ 730+ddv

Vsebina

 • Varnostne storitve: avtentikacija, celovitost, zasebnost, nadzor dostopa, časovni žigi
 • Kriptografski mehanizmi: simetrični, asimetrični, hibridni, zgoščevalne funkcije, elektronski podpis, digitalni certifikati
 • Varnostni protokoli: IPSec, SSL, TLS, SSH, PGP
 • Varnostne naprave in mehanizmi: Ethernet stikala, usmerjevalniki, požarni zid, NAT/PAT, aplikacijski prehodi, proxy strežniki, sistemi IDS/IDP, koncept DMZ
 • Varnost v WLAN: Enkripcija WEP, WPA/WPA2, avtentikacija OPN, PSK, 802.1x
 • Varnost operacijskih sistemov in aplikacij
 • Nastavitev parametrov IPSec
 • Nastavitev parametrov PKI na strežniku

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali varnostne storitve v omrežjih IP
 • poznali varnostne protokole v omrežjih IP
 • poznali funkcije in delovanje varnostnih naprav in mehanizmov
 • razumeli kako se upravlja z varnostjo v WLAN
 • poznali varnostne storitve operacijskih sistemov in aplikacij