Dogodek
01/19/2018 05:35

Osnove programiranja v C++
Tečaj je odlično izhodišče za vse, ki se želijo naučiti programirati skozi uporabo jezika C++.
Številka:222/1
Status:Že prijavljeni
Začetek:02/19/2018 04:00
Predavatelji:Tine Stegel
Trajanje:12-13 tednov
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:18
Prijave:1
Mest za prijavo:17

Vsebina

 • namestitev programskega okolja
 • uvod v programiranje (prevajalnik, spremenljivke, različni podatkovni tipi, standardni vhod/izhod)
 • zanke, pogojni stavki in druga orodja za kontrolo poteka programa
 • aritmetika, konverzija podatkovnih tipov
 • kazalci, funkcije, polja
 • osnove objektnega programiranja (razredi, objekti, konstruktorji, statični člani...)
 • dedovanje
 • reakcije ob napaki
 • operatorji in konstante

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali univerzalne koncepte v programiranju
 • poznali sintakso, semantiko in osnovne principe objektnega programskega jezika, njegovo implementacijo, uporabo knjižnic itd.