Big Data

The contents about of data storage, data mining and analysis.

Internet of Things and Smart Future trainings

Blockchain and Bitcoin
Recommended
For the past few years, value growth and innovation in the field of cryptocurencies, especially Bitcoin, have been noticeable. Within this course we will explain the technical and non-technical aspects of why it is so interesting for many users, innovative entrepreneurs and investors.

Komunikacijske tehnologije interneta stvari
Recommended
Vsebina je primerna za vse, ki morajo poznati trende na področju sodobnih komunikacijskih tehnologij interneta stvari in predvsem razumeti specifike nizkoenergijskih brezžičnih tehnologij.

Web infrastructure and application technologies
Recommended
Web infrastructure and application technologies.

Hey Siri, I'm home (aka pametna hiša)
Recommended
Delavnica predstavi svet pametnih naprav, ki se vse pogosteje pojavljajo v domačem okolju.

Services and applications M2M and the Internet of Things
Recommended
The course provides an overview of trends in the field of services and applications M2M – IoT.

IoT Security
Recommended
Specific ICT security challenges of the IoT systems are presented.

Razvoj senzorja IoT in konfiguracija omrežja LoRaWAN
Recommended
Delavnica predstavi osnovne koncepte razvoja povezanih naprav IoT za pametna mesta in uporabo sodobne nizkoenergijske brezžične tehnologije LoRaWAN.

Raspberry Pi
Recommended
Izrazito praktična delavnica, ki predstavi zelo poceni alternativo dragim profesionalnim napravam in strežnikom, ki s širokim naborom zmožnosti rešuje probleme in najde prostor v (skoraj) vsakem okolju.

Cloud: Virtualizacija, NFV in SDN
Recommended
Delavnica, ki obravnava tehnologije, trende in standardizacijo na področju omrežij SDN in konceptov NFV.

IoT infrastrukture v oblaku - napredno
Recommended
Napredna, izrazito praktično naravnana delavnica, kjer se boste v treh dneh spoznali s ključnimi tehnologijami, ki jih sodobna IoT rešitev zajema, s poudarkom na visoki razpoložljivosti in tehnologijah, ki omogočajo večje obremenitve.

Newsletter