LTE – Radio network evolution

intermediate / technicians and decisionmakers

Content

 • Basics of radio network and mobile communications
 • Characteristics of LTE radio
 • Modulations, dual mode TDD & FDD, coexistance of technologies
 • Multiple access technologies for upload and download link
 • Antenna array systems and MIMO
 • Scheduling of users in LTE access
 • LTE frequency spectrum
 • Basics of self-organizad netoworks (SON)
 • radio planning of modern mobile networks
 • Self-organized networks requirements, architecture
 • SON advanced functions

Target group

 • R&D specialists
 • Network designers and integrators
 • Network administrators & operators
 • Technical specialists & consultants

Goals

After completing the course you will:

 • know key requirements and challenges of 4G mobile radio communication networks
 • know basics of LTE modulation schemes and co-access technologies 
 • understand principles of antenny arry systems MIMO
 • understand approaches used in cellular radio network planning in LTE 
 • know advantages and operation of SON
Difficulty:
Type:LectureDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Thursday, 25. October 2018, 08:30am
Ends:Thursday, 25. October 2018, 15:30pm
Duration:1 day
Tutor:Luka Mali
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
Ljubljana
Fees:470+ddv
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Subscribe to newsletter