Data storage and database

Data storage and database.

Content

 • Relational databases
 • NoSQL databases
 • Tools for working with databases
 • SQL
 • Data processing
 • Queries and Optimization
 • Reporting
 • ORM abstraction
 • Comparison of open source databases (MySQL, PostgreSQL, SQLite)
 • Security (SQL Injections)

Target group

 • Service developers
 • R&D specialists
 • Professional services & consultants

Goals

After completing the course you will:

 • be familiar with the possibilities of data storage and use of databases
 • be familiar with different (payable and free) databases and tools for working with them
 • understand the complexity and performance of SQL
Difficulty:
Type:LectureDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Wednesday, 12. September 2018, 08:30am
Ends:Thursday, 13. September 2018, 15:30pm
Duration:1 day
Tutor:Franc Drobnič
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:560+ddv
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Subscribe to newsletter