Data storage and database

Data storage and database.

Content

 • Relational databases
 • NoSQL databases
 • Tools for working with databases
 • SQL
 • Data processing
 • Queries and Optimization
 • Reporting
 • ORM abstraction
 • Comparison of open source databases (MySQL, PostgreSQL, SQLite)
 • Security (SQL Injections)

Target group

 • Service developers
 • R&D specialists
 • Professional services & consultants

Goals

After completing the course you will:

 • be familiar with the possibilities of data storage and use of databases
 • be familiar with different (payable and free) databases and tools for working with them
 • understand the complexity and performance of SQL
Difficulty:
Type:LectureDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Tuesday, 08. October 2019, 08:30am
Ends:Wednesday, 09. October 2019, 15:30pm
Duration:1 day
Tutor:Franc Drobnič
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:700+DDV
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo, možnost parkiranja ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR.

Subscribe to newsletter