Uvod v umetno inteligenco in strojno učenje

Usposabljanje predstavi osnovne pojme in trende na področju umetne inteligence in strojnega učenja.

Vsebina

 • zgodovina in mejniki umetne inteligence
 • uporaba in pristopi umetne inteligence
 • nadzorovano, nenadzorovano in podprto strojno učenje
 • arhitektura nevronskih mrež in tipi nevronskih mrež
 • podroben opis delovanja
 • specifike globokega učenja
 • predobdelava in raziskovanje podatkov
 • primeri uporabe
 • trendi na področju AI

Ciljna skupina

 • Vsi profili, saj se področje dotika vseh delovnih mest in panog. Predznanje ni potrebno.

Cilji

 • spoznati tehnologije umetne inteligence in strojnega učenja ter trende na področju
 • razumeti razlike med tehnologijami strojnega učenja, da znamo izbrati primerno za posamezni primer
 • razumeti delovanje nevronskih mrež in kako se učijo
 • razumeti delovanje globokega učenja (Deep Learning)
 • seznaniti se z možnostmi uporabe omenjenih tehnologij
Difficulty:
Type:LectureDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Tuesday, 16. May 2023, 08:30am
Duration:1 dan
Tutor:Urban Sedlar, Matej Kren
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:470+DDV
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico do spremembe način izvedbe (v živo/ na daljavo), datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico zamenjave predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim sprememba ne ustreza.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 eur. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

PLAČILO: Predvidoma en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

Newsletter