Strojno učenje v Python-u

Izrazito praktično naravnan tečaj, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri strojnem učenju v Python-u. Poudarek je na reševanju realnih primerov s pomočjo knjižnice scikit-learn.

Vsebina:

Uvod v strojno učenje

Pred obdelava podatkov

Strojno učenje: osnovni regresijski modeli

Strojno učenje: osnovni klasifikacijski modeli

Odločitvena drevesa in naključni gozdovi

Nenadzorovano učenje

Ocenjevanje modela

Izboljšava modela (Grid search, cross-validation…)

Procesi in »pipelines«

Uvod v globoko učenje

 

Cilji:

uporabiti programski jezik Python in knjižnico scikit-learn pri strojnem

razumeti osnovne principe in metode strojnega učenja

Ciljna skupina:

vsi, ki jih zanima področje strojnega učenja

vsi, ki želijo razviti kariero na področju podatkovnih znanosti

Priporočeno predznanje:

Znanje Pythona

Poznavanje orodji za analitiko podatkov (pandas, numpy) oziroma udeležba na tečaju Analitika podatkov v Python-u

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Monday, 17. April 2023, 16:00pm
Duration:11 tednov
Tutor:Leon Štefanič Južnič, Gregor Balkovec
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj poteka v popoldanskem času med 16:15 in 20:15.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 eur. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

NAKUP PAKETA:
Z nakupom paketa 3 tečajev boste prihranili 20%. Ob prijavi vpišite kodo »Paket Python".

Newsletter