Hands-on Docker & Kubernetes

Learn about the basics of Docker and Kubernetes.

Content

Docker
 • Intro To Docker
 • Containers
 • Docker Images
 • Docker Storage And Volumes
 • Docker Networking
 • Building Images
 • Sharing Docker Images
 • Running Multi-container Apps With Docker Compose
 • Docker Reliability And Health Checks
 • Managing Application Logs
 • Monitoring
 • Docker Configuration Management
Kubernetes
 • Container orchestration and microservices
 • Introduction to Kubernetes
 • Kubernetes Pods
 • Kubernetes Deployments
 • Services, Load Balancing, and Networking
 • Storing data in Kubernetes
 • Configuring applications with ConfigMaps and Secrets
 • Scaling applications
Exercises
Ciljna skupina
 • zaposleni v razvoju, na področju WEB in konvergenčnih storitev
 • IT arhitekti, razvijalci, administratorji in zaposleni, ki pri svojem delu potrebujejo tovrstno znanje.

Cilji

 • predstaviti in preizkusiti osnove tehnologiji Docker in Kubernetes
 • spoznati osnovne koncepte in pridobiti praktične izkušnje za samostojno nadaljevanje
Difficulty:
Type:LectureDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Monday, 24. April 2023, 08:30am
Ends:Wednesday, 26. April 2023, 15:30pm
Duration:2 days
Tutor:Leon Štefanič Južnič, Matej Kren
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:1230 + DDV
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu, pogostitev in kosilo, možnost parkiranja ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico do spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico zamenjave predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 eur. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

PLAČILO: Predvidoma en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

Newsletter