Hands-on Docker & Kubernetes

Learn about the basics of Docker and Kubernetes.

Content

Docker
 • Intro To Docker
 • Containers
 • Docker Images
 • Docker Storage And Volumes
 • Docker Networking
 • Building Images
 • Sharing Docker Images
 • Running Multi-container Apps With Docker Compose
 • Docker Reliability And Health Checks
 • Managing Application Logs
 • Monitoring
 • Docker Configuration Management
Kubernetes
 • Container orchestration and microservices
 • Introduction to Kubernetes
 • Kubernetes Pods
 • Kubernetes Deployments
 • Services, Load Balancing, and Networking
 • Storing data in Kubernetes
 • Configuring applications with ConfigMaps and Secrets
 • Scaling applications
Exercises
Ciljna skupina
 • zaposleni v razvoju, na področju WEB in konvergenčnih storitev
 • IT arhitekti, razvijalci, administratorji in zaposleni, ki pri svojem delu potrebujejo tovrstno znanje.

Cilji

 • predstaviti in preizkusiti osnove tehnologiji Docker in Kubernetes
 • spoznati osnovne koncepte in pridobiti praktične izkušnje za samostojno nadaljevanje
Difficulty:
Type:LectureDemonstration
Status:Closing date exceeded
Duration:2 days
Tutor:Leon Štefanič Južnič, Matej Kren
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:1230 + DDV
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter