CCNA Cybersecurity Operations

Tečaj obravnava problematiko kibernetske varnosti ter usposablja za vlogo kibernetskega analitika. Udeleženci se spoznajo z različnimi vrstami kibernetskih napadov in ranljivostmi naprav, storitev ter aplikacij. Spoznajo ključno vlogo kriptografije in zaščite podatkov v prenosnih omrežjih. Ob koncu tečaja bodo sposobni uporabljati orodja za analizo kibernetskih napadov, spremljati varnostne alarme ter določiti okužene naprave in izvore napadov. Znali bodo učinkovito zaščititi omrežje, naprave in podatke. Spoznajo tudi dobre prakse in odzivni proces v primeru kibernetskega incidenta.

Vsebina

 • Vloga kibernetskega specialista analitika
 • Kibernetski prostor, omrežja, podatki in napadi
 • Operacijski sistem Windows in njegova zaščita
 • Operacijski sistem Linux in njegova zaščita
 • Analiza TCP/IP protokolov in storitev
 • Omrežne topologije in infrastruktura
 • Klasifikacija različnih tipov kibernetskih napadov
 • Zaščita omrežnih in končnih naprav, podatkov in storitev
 • Strategija kibernetske obrambe
 • Kriptografija in PKI
 • Klasifikacija ranljivosti končnih naprav
 • Tehnologije za efektiven nadzor omrežne varnosti
 • Rokovanje z dnevniškimi zapisi naprav in alarmov
 • Analiza napadov, iskanje okuženih naprav in izvora napada
 • Učinkovit odzivni proces v primeru omrežnega incidenta

Cilji

Po tečaju boste:

 • poznali vlogo kibernetskega analitika v centrih SOC
 • poznali kibernetski prostor, tipe napadov in zaščito
 • znali zaščititi Windows in Linux operacijske sisteme
 • imeli osnovno znanje o delovanju TCP/IP omrežij
 • poznali postopke kriptografije v prenosnih omrežjih
 • poznali ključne ranljivosti aplikacij in storitev
 • imeli pregled nad orodji za učinkovito spremljanje varnostnih dogodkov v omrežjih
 • znali zaščititi omrežne in končne naprave ter podatke
 • znali učinkovito ukrepati v primeru napada

Ciljna skupina

 • Kibernetski analitiki v centrih SOC
 • Omrežni in sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za kibernetsko varnost in zaščito
 • Načrtovalci omrežij, storitev in aplikacij
 • Vsi, ki bi radi svoje znanje razširili na področje kibernetske obrambe
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Thursday, 11. March 2021, 16:15pm
Duration:10 tednov
Tutor:Jaka Cijan, Dušan Kozic, Amadej Vidic
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj bo potekal 1x tedensko, v popoldanskem času. Izjemoma se tečaj izvede lahko tudi 2x v tednu, ko se nadomešča praznike.
Tečaj vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, gradivo.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR. Odjavo pošljete na naslov training@ltfe.org.

Newsletter