IoT Fundamentals: Connecting Things

Series of workshops with focus on practical work. By the end of the course the participants will make their own prototype of IoT solution and have the possibility to obtain a Cisco IoT Fundamentals: Connecting Things certificate.

Vsebina

1. Uvod v IoT in Arduino: osnovno spoznavanje

2. Arduino: Upravljanje zunanjih naprav

3. Arduino: Senzorska komunikacija

4. Arduino: Arduino: Napredna poglavja

5. Arduino: Povezava z internetom in oblačne storitve

6. Arduino: Brezžične komunikacije

7. Raspberry Pi: Uvodno spoznavanje

8. Raspberry Pi: Postavitev spletnega strežnika

9. Raspberry Pi: Shranjevanje in prikaz podatkov

10. Uporaba Cisco Packet Tracer v IoT

11. Varnost v IoT: 1.del

12. Varnost v IoT: 1.del

13. MakerLab: Osnove 3D dizajna in izdelava električnega vezja

14. Izdelava lastne IoT rešitve

15. Certifikacija in predstavitev izdelkov

Cilji

Po usposabljanju boste:

  • znali samostojno izdelati IoT rešitev na mikrokrmilniku Arduino
  • znali uporabljati in zavarovati Raspberry Pi
  • spoznali različne oblačne IoT storitve
  • poznali osnove varnosti v IoT
  • poznali tehnike hitrega prototipiranja
  • imeli izkušnjo izdelave prototipa lastne rešitve iz področja interneta stvari

 

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje IoT
  • vsi, ki želijo razviti kariero na področju IoT

 

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Tuesday, 23. October 2018, 16:15pm
Duration:15 weeks
Tutor:Leon Štefanič Južnič and MakerLab Ljubljana
Location: Faculty of electrical engineering
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Delavnica bo potekala 1-2 krat tedensko med 16:15 in 20:15. Točen urnik je objavljen spodaj.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

OPREMA
Cena tečaja vključuje uporabo opreme (vsak udeleženec dela na svoji opremi). Po koncu tečaja oprema ostane v lasti LTFE ICT academy.

TERMINSKI PLAN:
23.10.2018 (torek) Teden 1: Uvod v IoT in Arduino: Osnovno spoznavanje
30.10.2018 (torek) Teden 2: Arduino: Upravljanje zunanjih naprav
6.11.2018 (torek) Teden 3: Arduino: Senzorska komunikacija
7.11.2018 (sreda) Teden 4: Arduino: Napredna poglavja
20.11.2018 (torek) Teden 5: Arduino: Povezava z internetom in oblačne storitve
21.11.2018 (sreda) Teden 6: Arduino: Brezžične komunikacije
27.11.2018 (torek) Teden 7: Raspberry Pi: Uvodno spoznavanje
4.12.2018 (torek) Teden 8: Raspberry Pi: Postavitev spletnega strežnika
5.12.2018 (sreda) Teden 9: Raspberry Pi: Shranjevanje in prikaz podatkov
11.12.2018 (torek) Teden 10: Varnost v IoT: 1.del
12.12.2018 (sreda) Teden 11: Varnost v IoT: 2.del
18.12.2018 (torek) Teden 12: MakerLab: Osnove 3D dizajna in izdelava električnega vezja
8.1.2019 (torek) Teden 13: Reshaping the story of your career
15.1.2019 (torek) Teden 14: Izdelava lastne IoT rešitve
22.1.2019 (torek) Teden 15: Certifikacija in predstavitev izdelkov

Subscribe to newsletter