Cloud: Virtualizacija, NFV in SDN

Delavnica, ki obravnava tehnologije, trende in standardizacijo na področju omrežij SDN in konceptov NFV.

Vsebina

 • Arhitektura/standardizacija SDN
 • Kontrolna ravnina SDN (OpenFlow, NETCONF)
 • Pregled SDN krmilnikov
 • Podatkovna ravnina SDN (OpenVSwitch, Ethernet, IP, MPLS)
 • Aplikacijski vmesniki (REST)
 • Arhitektura/standardizacija NFV
 • Primeri uporabe NFV
 • Pregled rešitev na osnovi OpenStack
 • Orkestracija in upravljanje omrežnih storitev in aplikacij

Ciljna skupina

 • zaposleni na področju dostopovnega, radijskega in konvergentno jedrnega omrežja
 • zaposleni na področju zagotavljanja storitev
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

 

 • Pridobiti pregled tehnologij, trendov in standardizacije na podrocju omrežij SDN in konceptov NFV.
 • Pridobiti vpogled v konkretne pristope in implementacije omrežij SDN v industriji.

 

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Tuesday, 25. September 2018, 08:30am
Duration:1 dan
Tutor:Luka Koršič
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:470+ddv
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Subscribe to newsletter