Python: od začetka do modulov in objektov

Intenzivno, dvodnevno usposabljanje kjer se boste naučili programirati s programskim jezikom Python.

Vsebina

 • Uvod v Python in namestitev razvojnega okolja
 • Sintaksa, podatkovni tipi in spremenljivke
 • Operacije, funkcije in metode
 • Seznami, terke in slovarji
 • Lovljenje napak in izjem
 • Moduli in paketi
 • Objektno programiranje, razredi in dedovanje
 • Primeri uporabnih modulov iz prakse

Ciljna skupina

 • vsi, ki želijo v kratkem času spoznati programski jezik Python in ga začeti uporabljati v praksi
 • razvijalci programske opreme
 • sistemski administratorji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Po usposabljanju boste:

 • poznali splošne koncepte računalniškega programiranja
 • poznali programski jezik Python, semantiko in okolje za delo
 • poznali splošne tehnike kodiranja in objektno usmerjenega programiranja
 • imeli praktične izkušnje s programskim jezikom Python
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Tuesday, 04. May 2021, 08:30am
Ends:Wednesday, 05. May 2021, 15:30pm
Duration:2 dni
Tutor:Simon Kastelic, Leon Štefanič Južnič
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:730+ddv
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico do spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico zamenjave predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 eur. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

PLAČILO: Predvidoma en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

Newsletter