Signalizacije

Program obravnava signalizacijsko-krmilne protokole in arhitekture v omrežjih naslednje generacije (NGN). Predstavi trenutno stanje v telekomunikacijskih omrežjih in predstavi primere dobre prakse. S poudarki na posameznih temah se vsebino lahko prilagoditi potrebam slušateljev.

Vsebina

 • Pomen in razvoj signalizacij (standardizacija, protokolni sloji)
 • Klasične signalizacije (arhitektura, segmenti omrežja)
  • SS7 (MTP, ISUP, SCCP, TCAP)
  • IN (Inteligent Network) - koncept
 • Omrežja nove generacije NGN (koncept, ločitev storitvenih in komutacijskih funkcij, arhitektura in gradniki NGN sistemov)
  • protokol SIP (koncept, arhitektura, SIP sporočila)
  • SIGTRAN
 • Koncept AAA (mehanizmi, storitve, standardizacija, primerjave)
  • RADIUS
  • DIAMETER
 • Prikaz delovanja signalizacij in praktično delo

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali signalizacije v klasičnih TDM in NGN omrežjih
 • razumeli koncept ločitve kontrolne in signalne ravni od storitvene ravni
 • razumeli vlogo SS7 in funkcije posameznih slojev
 • seznanjeni se skonceptom inteligentnih omrežij (IN)
 • poznali temelje NGN arhitekture, storitev in konceptov
 • poznali SIP arhitekturo, sporočila in delovanje
 • poznali AAA protokole Radius in Diameter
 • razumeli zasnovo realizacije protokolov
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Monday, 25. September 2017, 08:30am
Ends:Wednesday, 27. September 2017, 15:30pm
Duration:3 dni
Tutor:Franci Katrašnik, Roman Kotnik, Primož Brajnik
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:1410+ddv
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Subscribe to newsletter