Omrežja naslednje generacije (NGN)

Usposabljanje o delovanju IP Centreks telefonije, protokolu SIP, arhitekture IMS in NGN.

Vsebina

 • Ključne

Ciljna skupina

 • Specialisti in inženirji ter vodje oddelkov pri operaterjih, odgovorni za uvajanje, upravljanje in vzdrževanje IMS
 • Vodje in strokovnjaki v oddelkih za zaračunavanje in zagotavljane storitev
 • Vodje razvojnih oddelkov in razvijalci programske opreme in produktov za IMS
 • Vodje razvoja, arhitekti in razvijalci naprednih storitev in aplikacij v okoljih IMS/NGN
 • Vodje in strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje, produktnega trženja ter načrtovanja rešitev pri proizvajalcih opreme ali ponudnikih rešitev.

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali ključne koncepte in tehnologije za razumevanje delovanja IMS ter njegove umestitve v NGN
 • imeli pregledno znanje o arhitekturi, standardnih gradnikih, njihovi vlogi in funkcionalnih karakteristikah
 • poznali najpomembnejše protokole in mehanizme, ki tvorijo storitveno okolje IMS
 • seznanjeni z migracijskimi pristopi in načini uvajanja IMS v obstoječa in nova omrežja
 • sposobni opredeliti poslovne vidike uvajnaja in delovanja IMS
Difficulty:
Duration:10 ur
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter