ATM I

Tečaj obravnava tehnologijo asinhronega prenosnega načina (ATM), osnovne koncepte prenosa podatkov v paketih stalne dolžine ter storitve pri načrtovanju omrežij ATM. Praktični del vključuje prikaz uporabe in delovanja storitev ATM.

Vsebina

 • Osnovni pojmi in osnove ATM
 • Umestitev ATM med sorodne tehnologije
 • Prilagodilni sloji ATM AAL
 • Razredi storitev ATM
 • Uporaba tehnologije ATM
 • Praktični prikaz delovanja in upravljanja tehnologije ATM

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • razumeli osnove delovanja tehnologije asinhronega načina prenosa
 • poznali arhitekturo omrežij ATM
 • razumeli funkcije prilagodilnih slojev
 • poznali ATM mehanizme za upravljanje s prometom
 • poznali tipične primere uporabe tehnologije
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Duration:1 day
Tutor:Janez Bešter, Andrej Kos, Janez Sterle
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter